“துயில் தொலைத்த காரிகை

கவிதை எழுத துடிக்கிறாள்

இவள் கவிதையை படிக்க

தொலைக்க நினைக்கிறேன்

என் துயிலை இன்று”

– பிரபு ராமகிருஷ்ணன்

Advertisements